سکان

صنعت

پارس

کیفیت در اولویت ماستآدرس : ایران، تهران، میدان رازی، خیابان قلمستان، پلاک 56، واحد 1

تلفن : 8 ، 02155369177

فکس : 02155369095

ایمیل : sspllc@gmail.com


سکان صخعت پارس
آدرس : تهران- میدان رازی- خیابان قلمستان- پلاک 56- واحد 1
تلفن : 8 و 55369177
فکس : 55369095
sspllc@gmail.com : ایمیل